Novinky

28.03.2018 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

O VELIKONOČNÍCH PRÁZDNINÁCH se zájmové útvary NEKONAJÍ. Provoz Déčka VE ČTVRTEK 29.3. omezen 8.00 - 16.00. 30. 3. STÁTNÍ SVÁTEK

17.02.2018 Druhé pololetí - úplata

Je tu únor a vybírá se opět úplata na druhé pololetí. Nezapomeňte, že vaše variabilní symboly jsou stejné!

01.02.2018 POLOLETNÍ PRÁZDNINY

O pololetních prázdninách provoz recepce omezen 8.00 - 16. 00. ZÚ se nekonají, pokud neprobíhají předem domluvené náhrady.

RYCHNOVSKÝ ZVONEČEK

TERMÍN : PÁTEK 2. března 2018
MÍSTO : DDM, Poláčkovo nám. 88 R.K.
PREZENCE : 8:30 - 9:00 HOD.
ZAČÁTEK : 9:00 hod.

KATEGORIE :
I. kategorie - žáci 1. - 3. ročníků ( 1 text )
II. kategorie - žáci 4. - 5. ročníků ( 1 text )
III. kategorie - žáci 6. - 9. ročníků ( 1 text )

Organizační pokyny
Texty se odevzdávají u prezence - poezie nebo próza ( 3 x )

Přihlášky lze zasílat do 27. 2. 2018
- písemně na adresu DDM, Poláčkovo náměstí 88, 516 0 R.K.
- na email, borkovaa@seznam.cz

Po skončení soutěže odborná porota dle zájmu provede pohovor se soutěžícími za přítomnosti učitelů nebo rodičů.

Ceny - čestné uznání a věcné ceny.
Informace u Aleny Bořkové, tel. 728 283 776
Kód 174110
Název RYCHNOVSKÝ ZVONEČEK
Termín konání 02.03.2018 08:30 - 14:00
Místo konání DDM - společenská místnost
Hlavní vedoucí Alena Bořková
Věková skupina 6-15 let

Naši partneři