Novinky

21.06.2018 Přihlášku naleznete v KLIENSKÉM CENTRU

V rámci změn GDPR přihlášky již nemůžeme zasílet emailem, ale naleznete je v KLIENSKÉM CENTRU (https://deckoviny.iddm.cz), kde jste se zaregistrovali.

18.06.2018 OMEZENÍ PROVOZU DDM OD 12.00 DO 17.00

OD PONDĚLÍ 18.6. BUDE OMEZEN PROVOZ RECEPCE OD 12.00 DO 17.00 HODIN DO ZAČÁTKU PRÁZDNIN, PAK BUDE DÉČKO ZAVŘENO - PROBÍHAJÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY!

18.06.2018 PŘIHLAŠOVÁNÍ NA NOVÉ KROUŽKY

JIŽ NYNÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT NA NOVÉ KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/209! V RÁMCI GDPR DOŠO K NĚKOLIKA ZMĚNÁM, VEŠKERÉ INFORMACE NALEZNETE VE SVÉM KLIENSKÉM CENTRU - PŘIHLÁŠKU, VARIABILNÍ SYMBOL,AKCE, TÁBORY,....

RYCHNOVSKÝ ZVONEČEK

TERMÍN : PÁTEK 2. března 2018
MÍSTO : DDM, Poláčkovo nám. 88 R.K.
PREZENCE : 8:30 - 9:00 HOD.
ZAČÁTEK : 9:00 hod.

KATEGORIE :
I. kategorie - žáci 1. - 3. ročníků ( 1 text )
II. kategorie - žáci 4. - 5. ročníků ( 1 text )
III. kategorie - žáci 6. - 9. ročníků ( 1 text )

Organizační pokyny
Texty se odevzdávají u prezence - poezie nebo próza ( 3 x )

Přihlášky lze zasílat do 27. 2. 2018
- písemně na adresu DDM, Poláčkovo náměstí 88, 516 0 R.K.
- na email, borkovaa@seznam.cz

Po skončení soutěže odborná porota dle zájmu provede pohovor se soutěžícími za přítomnosti učitelů nebo rodičů.

Ceny - čestné uznání a věcné ceny.
Informace u Aleny Bořkové, tel. 728 283 776
Kód 174110
Název RYCHNOVSKÝ ZVONEČEK
Termín konání 02.03.2018 08:30 - 14:00
Místo konání DDM - společenská místnost
Hlavní vedoucí Alena Bořková
Věková skupina 6-15 let

Naši partneři