Novinky

27.05.2021 Novou nabídku kroužků spouštíme od 1.6.2021

Od úterý 1.6.2021 máte možnost se přihlásit do naší nové nabídky kroužků na příští školní rok. Pokud vám vznikl přeplatek, můžete jej přes klientský účet převést na zaplacení nového kroužku.

27.05.2021 Informace pro rodiče k platbám za kroužky

Vážení rodiče, milí účastníci, postupně vám budou chodit aktuální platby za kroužky, které jsme vypočítali z reálně odučených lekcí za tento školní rok. Jednotlivé předpisy jsou postupně upravovány. Snažíme se to stihnout do 31.5.2021. Vše můžete postupně sledovat i na vašich klientských účtech.

22.05.2021 Od 24. 5. 2021 platí tyto pokyny v rámci provozu DDM

Vybrané kroužky, které jsme otevřeli budou probíhat do 31. 5. 2021 či dle dohody. Ostatní kroužky nejsme schopni z důvodu nařízení otevřít. Za neotevřené kroužky se bude vracet celá částka zpět na klienstské centrum nebo na účty, ze kterých bylo zápisné uhrazeno a to nejdéle do konce školního roku. Jednotlivé ceny kroužků budou aktualizovány do konce června dle odučených lekcí v ZÚ. Od 24. 5. 2021 platí tyto pokyny v rámci provozu DDM: 1. Výuka do 10 osob ve skupině ve vnitřních i vnějších prostorech – NENÍ POVINNOST TESTOVAT. 2. Výuka v počtu větším než 10 osob, nejvýše však 50 osob ve skupině ve vnitřních prostorech nebo 100 osob ve skupině ve vnějších prostorech (na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy), tito účastníci se MUSÍ PODROBIT TESTOVÁNÍ nebo jiné obdobné povinnosti. Informace, jakým způsoben doložíte splněnou povinnost testování, je uvedeno na našich stránkách v sekci INFORMACE Z MŠMT. Pokud je dítě testováno ve škole, můžete využít náš formulář čestného prohlášení. Naleznete ho na našich stránkách v sekci DOKUMENTY DDM.

20.04.2021 INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

Od 19.4.2021 jsme otevřeli některé kroužky s možností individuálních lekcí.

06.04.2021 PROVOZ RECEPCE

Od 6. 4. 2021 recepce otevřena 8.00 - 18. 00. Můžete se hlásit na naše tábory. Informace na recepci, nebo telefonicky u vedoucích táborů, oddělení.

28.02.2021 Informace z MŠMT - Déčko stále bez kroužků a akcí

Od 27.2.2021 do 28.3.2021 se stále nemohou konat v našem školském zařízení zájmové kroužky a ani běžné aktivity. Kroužky stále jsou zavřené, nic se nemění. Přesto sledujte naše výzvy, soutěže a další aktivity....těšíme se, že se zapojíte! :-)

14.02.2021 Informace z MŠMT

Od 15.2.2021 do 28.2.2021 se stále nemohou konat v našem školském zažízení zájmové kroužky a ani běžné aktivity. Nouzový stav se prodlužuje.

09.02.2021 OTVÍRACÍ DOBA RECEPCE O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH

O jarních prázdninách 8. - 12. 2. 2021 recepce Déčka otevřena každý den 8.00 - 16.00

Několik základních rad... ( z internetu)

08.11.2013 Chcete poslat svoje dítě na tábor? O co je dobré se zajímat před táborem, co je třeba vyřídit? Jak se chovat, když je dítě na táboře a jak po jeho návratu? Zde pro vás máme několik základních rad, které vám pomohou k tomu, aby tábor byl pro vaše dítě příjemnou a nezapomenutelnou částí prázdnin. Před rozhodnutím, zda dítě poslat na tábor, či ne, by si rodiče měli položit několik otázek. K té první patří především proč dítě jede na tábor a zda chce samo jet. Další položená otázka by se měla týkat toho, zda dítě bude mít na táboře vrstevníky a děti obdobných zájmů. Pokud jede dítě na tábor poprvé, doporučujeme vám vyprávět dítěti vlastní zážitky, pochopitelně ty příjemné (pokud nemáte vlastní zkušenosti, tak jistě mezi blízkými najdete někoho, kdo tyto zkušenosti má). Pro dítě je také důležité, aby o táboře, na který jede, mělo co nejvíce informací. Ty jsou důležité z toho důvodu, aby cesta na tábor pro něho nebyla cestou do neznáma. Uvědomte si, že pro dítě by měl být tábor součástí prázdninového programu. Nesmí mít pocit, že je na tábor dáno "za trest" nebo z důvodu, že rodiče například odjíždějí do zahraničí a dítě nechají v ČR. Při výběru tábora: ◾reference - Zjistěte si, kdo tábor provozuje - zvláště pokud se jedná o tábor na inzerát. Pokud to jde, sjednejte si s hlavním vedoucím osobní schůzku. ◾Pokud možno o provozovateli tábora získejte reference z nezávislého zdroje (například od známých, kteří s ním již mají zkušenosti). ◾Zeptejte se hlavního vedoucího na programovou náplň tábora, věk a kvalifikaci oddílových vedoucích a jejich zkušenosti v práci s dětmi (pracují s dětmi celoročně nebo jsou vybráni na inzerát?), věk ostatních dětí, jídelníček atd. ◾Pokud je to možné, navštivte místo konání tábora. ◾Včas uhraďte plnou cenu tábora dle pokynů provozovatele. Před odjezdem: ◾Od provozovatele tábora byste měli v dostatečném předstihu před odjezdem obdržet přesné informace o odjezdu i příjezdu, informaci o dopravě zavazadel, soupis vybavení a potvrzení o bezinfekčnosti. ◾Vybavte dítě dostatečným množstvím léků, které pravidelně užívá, a informujte o tom kvalifikovaného zdravotníka, který musí být součástí vedení tábora. ◾Zajistěte veškeré nutné vybavení pro dítě - základní seznam by mělo poskytnout vedení tábora - a pomozte dítěti s balením potřebných věcí. ◾Zjistěte si přesnou adresu tábora a termín návratu. ◾Doprovoďte dítě na místo odjezdu a osobně jej předejte hlavnímu vedoucímu tábora nebo oddílovému vedoucímu. ◾Informujte vedoucího oddílu nebo zdravotníka o případných zdravotních omezeních dítěte, sdělte, zda je plavec či neplavec. Nebojte se také oddílovému vedoucímu prozradit různé "finty", které na dítě platí. Určitě nezatajte žádné důležité informace, které by mohly zkomplikovat průběh tábora jak vedoucím, tak vašemu dítěti. V průběhu tábora: ◾Nejméně 2 - 3x napište dítěti pohled nebo dopis a vyžadujte i od něj informace o jeho pobytu na táboře. ◾Pokud se dítě v dopise zmíní o jakýchkoli negativních zkušenostech (například nedostatek jídla nebo pitného režimu, nedostatečný táborový program, tělesné tresty, nadměrná fyzická zátěž…), snažte se je co nejdříve prověřit. Navštivte tábor, kontaktujte hlavního vedoucího, zeptejte se ostatních rodičů… ◾Uvědomte si, že vaše návštěvy dítěte na táboře nejsou vhodné jak z výchovného, tak ani z psychologického hlediska. Po návratu: ◾Vyzvedněte dítě na místě příjezdu - nesmí mít pocit, že se na něj netěšíte, nebo že jste na něj zapomněli. ◾Informujete se u hlavního nebo oddílového vedoucího a zdravotníka na průběh tábora - na chování dítěte, zdravotní obtíže (nejdůležitější je informovat se o klíšťatech - na kterém místě, kdy apod. - zdravotník je povinen vést zdravotní deník). ◾Udělejte si s dítětem čas na povídání o zážitcích z celého tábora. Pokud se stane, že dítě hovoří o negativních zkušenostech, prověřte si je u hlavního vedoucích tábora nebo u ostatních rodičů. ◾Pokud by u dítěte došlo k nápadné změně chování, nebude chtít mluvit o táboře, programu, kamarádech vedoucích, nebo pokud se projeví známky fyzických trestů, kontaktujte jiné rodiče ze stejného oddílu s dotazem, jak na pobyt reagují jejich děti. ◾Pokud dítě nechce o negativních zkušenostech mluvit, obraťte se na odborníky (například na pedagogicko-psychologickou poradnu). ◾V závažných případech se neváhejte obrátit na Polici ČR. Zdroj informací: Policie ČR a Ministerstvo vnitra ČR

Naši partneři