Novinky

21.06.2018 Přihlášku naleznete v KLIENSKÉM CENTRU

V rámci změn GDPR přihlášky již nemůžeme zasílet emailem, ale naleznete je v KLIENSKÉM CENTRU (https://deckoviny.iddm.cz), kde jste se zaregistrovali.

18.06.2018 OMEZENÍ PROVOZU DDM OD 12.00 DO 17.00

OD PONDĚLÍ 18.6. BUDE OMEZEN PROVOZ RECEPCE OD 12.00 DO 17.00 HODIN DO ZAČÁTKU PRÁZDNIN, PAK BUDE DÉČKO ZAVŘENO - PROBÍHAJÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY!

18.06.2018 PŘIHLAŠOVÁNÍ NA NOVÉ KROUŽKY

JIŽ NYNÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT NA NOVÉ KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/209! V RÁMCI GDPR DOŠO K NĚKOLIKA ZMĚNÁM, VEŠKERÉ INFORMACE NALEZNETE VE SVÉM KLIENSKÉM CENTRU - PŘIHLÁŠKU, VARIABILNÍ SYMBOL,AKCE, TÁBORY,....

Nabídka pracovních příležitostí
 
 

Déčko-DDM hledá vedoucí zájmových kroužků
na Dohodu provedení práce.

Jedná se o práci s dětmi, mládeží i dospělými (od 3 let)
Rozsah činnosti: 1-2 hodiny / týdně, od 1.10. 2018 do 30.5.2019
Nabízený výdělek: 100,- / na hod.
Místo výkonu: budova DDM, popřípadě smluvně pronajaté prostory dalších zařízení
 
Požadavky na výkon práce:
Požadované vzdělání – min. ÚSO s maturitou
Pedagogická způsobilost dle §3, §17 zákona č.563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících a změně některých zákonů
Odborná kvalifikace, praxe min. 2 roky
Lékařské potvrzení, trestní bezúhonnost
Zodpovědnost, spolehlivost, kreativita, samostatnost
 
Nabízené zájmové útvary:
Taneční kroužky – street dance, společenský tanec, scénický tanec
Hudební kroužky - hra na klavír, na kytaru, na bubny, hra na flétnu
Jazykové kroužky
Sportovní kroužky
Vedení kroužků rodičů s dětmi
Přírodovědné a technické kroužky
 
1. 6. 2018
V Rychnově nad Kněžnou
Vyřizuje: Mgr. Josef Solár
Uzávěrka do 29. 6. 2018


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Dům dětí a mládeže vypisuje výběrové řízení
na pozici:

EKONOM, HLAVNÍ ÚČETNÍ
 
Náplň práce:
Evidence účetních činností DDM, odvod daní a pojištění, komunikace s bankami, FÚ. Zodpovědnost za koordinaci činností a vedení účtárny, fakturace, správné zaúčtování účetních případů, roční uzávěrky, zpracování podkladů do výročních zpráv, inventarizace, spolupráce s ostatními odděleními organizace.
 
Požadavky:
• VŠ, min. středoškolské vzdělání s maturitou, vzdělání v oboru ekonomickém směru
• uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel)
• praxe ve mzdovém účetnictví
• znalost programu Fénix výhodou
· statní́ občanství́ ČR
· věk nad 18 let
· způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
· zdravotní́ způsobilost 
· praxe v oboru
· znalost podvojného účetnictví, mzdového účetnictví a mzdové legislativy, ekonomie a hospodaření příspěvkových organizací
· znalost daňové problematiky
· znalost zákonných norem týkajících se příspěvkových organizací (zákon o účetnictví včetně příslušných prováděcích předpisů̊, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů̊)
· dobré́ komunikační́ schopnosti, samostatnost, spolehlivost, pečlivost, přesnost, flexibilita, aktivní́ a zodpovědný́ přistup k práci, ochota se nadále vzdělávat
· znalost zpracování žádostí a vyúčtování dotací výhodou

Charakteristika zaměstnání:
· komplexní́ vedení podvojného účetnictví (účtování o stavu, pohybu a rozdílech majetku, závazků a pohledávek, o nákladech a výnosech, příjmech a výdajích, sestavování HV, účetní závěrky, vedení účetní knihy, evidence a účtování faktur, administrace veřejných zakázek včetně registru smluv...)
· zpracování veškerých účetních a statistických výkazů
· zodpovědnost za dodržování vnitřního kontrolního systému
· zajišťování bezhotovostního platebního styku, zajišťování styku s bankami, FÚ, OSSZ, ZP...
· kontrola a koordinace čerpání rozpočtu, stanovení objemu prostředků na platy a ostatní přímé náklady na vzdělávání
· korespondence s úřady, odběrateli a dodavateli
· zařazování, odpisování majetku a sestavování odpisového plánu
· provádění rozborů hospodaření a stanovení případných opatření
· cestovní náhrady
· zúčtování dotací
 
Doba trvání pracovního poměru: Nástup možný od 1. 11. 2017, případně dle domluvy. Práce na 0,60 úvazku. Pracovní poměr na dobu určitou s výhledem na uzavření smlouvy na dobu neurčitou a celý pracovní úvazek.
 Platové zařazení: platová třída 9. dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě (po zapracování třída 10.)

Náležitosti přihlášky uchazeče:
· jméno, příjmení, titul
· datum a místo narození
· státní příslušnost
· místo trvalého pobytu
· elektronická adresa, telefonní kontakt
· datum a podpis

Požadované doklady k přihlášce:
· strukturovaný životopis s uvedením dosavadní praxe, motivační dopis,  písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně údajů, v platném znění
 
Harmonogram výběru uchazeče
1. kolo 30. 9. 2017 - hodnocení písemných nabídek hodnotící komisí
2. kolo 6.10. 2017 - osobní pohovory s vybranými uchazeči O postupu do 2. kola výběrového řízení budou informováni pouze vybraní uchazeči, a to nejpozději do 5.10. 2017. Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány.
DDM si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, pokud nebude nalezen vhodný uchazeč.


 
Nabízíme:
práci na 0,60 úvazek
pracoviště v DDM v Rychnově nad Kněžnou, Poláčkovo náměstí 88
Příjemný kolektiv
Další vzdělávání
 

Přihlášky označené „výběrové řízení – ekonom, účetní“ podávejte nejpozději do 30. 9. 2017 pouze e-mailem na solar.josef@seznam.czInformace o uvedené pozici poskytuje:
Mgr. Josef Solár (ředitel DDM), tel.: 603546702
 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Déčko-DDM hledá Koordinátora mezinárodních projektů.

Jedná se o práci s mládeží a s dospělými, psaní a koordinace mezinárodních projektů
Nástup: od 1. 9. 2017 (a to na dobu určitou)
Místo výkonu: budova DDM, popřípadě smluvně pronajaté prostory dalších zařízení
 
Požadavky na výkon práce:

Předchozí delší souvislý (minimálně 3 měsíce) pobyt v zahraničí
Angličtina min. B level
Upřednostňujeme věk do 35 let

Případné zájemce o tento post jsme schopni vyslat na 6-12 měsíců na dobrovolnický pobyt do zahraničí pro získání potřebné praxe pro tento typ práce.


Požadované vzdělání – středoškolské s maturitou
Pedagogická způsobilost dle §3, §17 zákona č.563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících a změně některých zákonů
Odborná kvalifikace
Lékařské potvrzení, trestní bezúhonnost
Zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost, ochota cestovat do zahraničí, kreativita a flexibilita.
 
 
1. 4. 2017
V Rychnově nad Kněžnou
Vyřizuje: Mgr. Josef Solár
Uzávěrka do 29. 6. 2017


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Naši partneři