Novinky

28.03.2018 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

O VELIKONOČNÍCH PRÁZDNINÁCH se zájmové útvary NEKONAJÍ. Provoz Déčka VE ČTVRTEK 29.3. omezen 8.00 - 16.00. 30. 3. STÁTNÍ SVÁTEK

17.02.2018 Druhé pololetí - úplata

Je tu únor a vybírá se opět úplata na druhé pololetí. Nezapomeňte, že vaše variabilní symboly jsou stejné!

01.02.2018 POLOLETNÍ PRÁZDNINY

O pololetních prázdninách provoz recepce omezen 8.00 - 16. 00. ZÚ se nekonají, pokud neprobíhají předem domluvené náhrady.

Nabídka pracovních příležitostí


 

Dům dětí a mládeže vypisuje výběrové řízení
na pozici:

EKONOM, HLAVNÍ ÚČETNÍ
 
Náplň práce:
Evidence účetních činností DDM, odvod daní a pojištění, komunikace s bankami, FÚ. Zodpovědnost za koordinaci činností a vedení účtárny, fakturace, správné zaúčtování účetních případů, roční uzávěrky, zpracování podkladů do výročních zpráv, inventarizace, spolupráce s ostatními odděleními organizace.
 
Požadavky:
• VŠ, min. středoškolské vzdělání s maturitou, vzdělání v oboru ekonomickém směru
• uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel)
• praxe ve mzdovém účetnictví
• znalost programu Fénix výhodou
· statní́ občanství́ ČR
· věk nad 18 let
· způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
· zdravotní́ způsobilost 
· praxe v oboru
· znalost podvojného účetnictví, mzdového účetnictví a mzdové legislativy, ekonomie a hospodaření příspěvkových organizací
· znalost daňové problematiky
· znalost zákonných norem týkajících se příspěvkových organizací (zákon o účetnictví včetně příslušných prováděcích předpisů̊, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů̊)
· dobré́ komunikační́ schopnosti, samostatnost, spolehlivost, pečlivost, přesnost, flexibilita, aktivní́ a zodpovědný́ přistup k práci, ochota se nadále vzdělávat
· znalost zpracování žádostí a vyúčtování dotací výhodou

Charakteristika zaměstnání:
· komplexní́ vedení podvojného účetnictví (účtování o stavu, pohybu a rozdílech majetku, závazků a pohledávek, o nákladech a výnosech, příjmech a výdajích, sestavování HV, účetní závěrky, vedení účetní knihy, evidence a účtování faktur, administrace veřejných zakázek včetně registru smluv...)
· zpracování veškerých účetních a statistických výkazů
· zodpovědnost za dodržování vnitřního kontrolního systému
· zajišťování bezhotovostního platebního styku, zajišťování styku s bankami, FÚ, OSSZ, ZP...
· kontrola a koordinace čerpání rozpočtu, stanovení objemu prostředků na platy a ostatní přímé náklady na vzdělávání
· korespondence s úřady, odběrateli a dodavateli
· zařazování, odpisování majetku a sestavování odpisového plánu
· provádění rozborů hospodaření a stanovení případných opatření
· cestovní náhrady
· zúčtování dotací
 
Doba trvání pracovního poměru: Nástup možný od 1. 11. 2017, případně dle domluvy. Práce na 0,60 úvazku. Pracovní poměr na dobu určitou s výhledem na uzavření smlouvy na dobu neurčitou a celý pracovní úvazek.
 Platové zařazení: platová třída 9. dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě (po zapracování třída 10.)

Náležitosti přihlášky uchazeče:
· jméno, příjmení, titul
· datum a místo narození
· státní příslušnost
· místo trvalého pobytu
· elektronická adresa, telefonní kontakt
· datum a podpis

Požadované doklady k přihlášce:
· strukturovaný životopis s uvedením dosavadní praxe, motivační dopis,  písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně údajů, v platném znění
 
Harmonogram výběru uchazeče
1. kolo 30. 9. 2017 - hodnocení písemných nabídek hodnotící komisí
2. kolo 6.10. 2017 - osobní pohovory s vybranými uchazeči O postupu do 2. kola výběrového řízení budou informováni pouze vybraní uchazeči, a to nejpozději do 5.10. 2017. Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány.
DDM si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, pokud nebude nalezen vhodný uchazeč.


 
Nabízíme:
práci na 0,60 úvazek
pracoviště v DDM v Rychnově nad Kněžnou, Poláčkovo náměstí 88
Příjemný kolektiv
Další vzdělávání
 

Přihlášky označené „výběrové řízení – ekonom, účetní“ podávejte nejpozději do 30. 9. 2017 pouze e-mailem na solar.josef@seznam.czInformace o uvedené pozici poskytuje:
Mgr. Josef Solár (ředitel DDM), tel.: 603546702
 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Déčko-DDM hledá Koordinátora mezinárodních projektů.

Jedná se o práci s mládeží a s dospělými, psaní a koordinace mezinárodních projektů
Nástup: od 1. 9. 2017 (a to na dobu určitou)
Místo výkonu: budova DDM, popřípadě smluvně pronajaté prostory dalších zařízení
 
Požadavky na výkon práce:

Předchozí delší souvislý (minimálně 3 měsíce) pobyt v zahraničí
Angličtina min. B level
Upřednostňujeme věk do 35 let

Případné zájemce o tento post jsme schopni vyslat na 6-12 měsíců na dobrovolnický pobyt do zahraničí pro získání potřebné praxe pro tento typ práce.


Požadované vzdělání – středoškolské s maturitou
Pedagogická způsobilost dle §3, §17 zákona č.563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících a změně některých zákonů
Odborná kvalifikace
Lékařské potvrzení, trestní bezúhonnost
Zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost, ochota cestovat do zahraničí, kreativita a flexibilita.
 
 
1. 4. 2017
V Rychnově nad Kněžnou
Vyřizuje: Mgr. Josef Solár
Uzávěrka do 29. 6. 2017


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Naši partneři